Diecezjalny Dzień Przymierza 29.09.2018

DIECEZJALNY DZIEŃ PRZYMIERZA w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Galeria

Dnia 29 września br. Rodzina Szensztacka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej spotkała się przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej, by świętować 50 lecie odejścia naszego Założyciela Ojca Józefa Kentenicha do Domu Ojca.

Nasze spotkanie było swego rodzaju kontynuacją zawarcia aktu przymierza z Założycielem, który Ruch Szensztacki w Polsce dokonał w rocznicę Jego śmierci – 15 września 2018r. w Sanktuarium Wierności w Świdrze.

Ciągłość tej wspaniałej uroczystości zapewnili uczestnicy uroczystości z 15 września, którzy równocześnie przybyli 29 września na Górę Chełmską. Wśród nich był Ojciec Mirosław Żabnicki z Instytutu Ojców Szensztackich, który towarzyszył diecezjalnej Rodzinie Związkowej podczas ich spotkania okręgowego, połączonego z tą wspaniałą uroczystością.

Modlitwa Różańcowa, którą rozpoczęliśmy uroczystość, oparta była na rozważaniach tajemnic radosnych z przywołaniem treści modlitwy dziękczynnej z rytuału przymierza z Ojcem Założycielem.  Rozważaliśmy drogę Maryi od zwiastowania do odnalezienia Jezusa w świątyni, podkreślając jednocześnie ogromne znaczenie w rozwoju osobistym, zarówno więzi ze wspólnotą, jak i sanktuarium, jako ulubionego miejsca przebywania Maryi. 

Rotę przymierza wypowiedzieliśmy podczas Mszy świętej celebrowanej przez diecezjalnego duszpasterza ruchu szensztackiego w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej ks. Kazimierza Klawczyńskiego. Wybrzmiało w niej nasze ogromne zaufanie do tego, który obdarzony Bożym charyzmatem poświęcił całe swoje życie budowaniu Dzieła Szensztackiego w świecie. Prosiliśmy o jego wstawiennictwo, ale też przyjęliśmy w przymierzu zobowiązanie do podjęcia jego charyzmatu i odpowiedzialności za rozwój Dzieła.

Niezwykle poruszające i wymowne są słowa modlitwy wypowiedzianej w końcowej części aktu przymierza z Ojcem Kentenichem.

Były one swego rodzaju wtuleniem się w Ojca, tak bliskim, byśmy stanowili jedno:         

                                   „Ojcze i Proroku, jesteśmy, bo Ty jesteś.

                                    Ty jesteś, bo my jesteśmy.

                                   Serca nasze w sercu Twoim,

                                   Myśli nasze w myślach Twoich.

                                   Dłonie nasze w dłoniach Twych.

                                   Twoje posłannictwo naszym posłannictwem,

                                   Twoja Rodzina naszą Rodziną. Amen

Na drogę naszej pracy nad sobą i apostolskich inicjatyw w duchu charyzmatu Ojca Założyciela otrzymaliśmy list od Ojca, skierowany do każdego z nas osobiście z Jego kapłańskim i ojcowskim błogosławieństwem.

Był to dzień bardzo bogaty w duchowe przeżycia. Piękna, słoneczna pogoda, jubileuszowa atmosfera i licznie zgromadzeni członkowie Ruchu – to dar Maryi, którym nasza diecezjalna Rodzina Szensztacka została obdarowana w tym dniu.