Przy centrach szensztackich w Polsce prowadzone są inicjatywy apostolskie, które adresowane są do różnych grup i stanów. Przy ich realizacji współpracujemy ściśle z innymi wspólnotami w Ruchu Szensztackim, Fundacją Przymierze oraz Diecezjalnym Wydziałem Duszpasterskim.

Każdy projekt, forma apostolska ma inną specyfikę: od konkretnej formacji, poprzez działania integracyjne, szkoleniowe, aż do oddziaływania przez piękno, wychowywanie do percepcji kultury i sztuki, zawsze w celu rozwoju osobowości i duchowej dojrzałości, wychowania nowego człowieka w nowej społeczności. Inspiracją jest Maryja.

W diecezjalnym centrum Ruchu przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie podejmowane są następujące projekty:

Kawiarenka Dialogowa Małżonków

Kawiarenka Dialogowa Małżonków to projekt formacyjno-pastoralny dla małżeństw, którego celem jest wzajemne zrozumienie i umocnienie relacji małżeńskich; tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i wyrozumiałości między małżonkami, to jednocześnie pomost do budowania więzi rodzinnych opartych na miłości i […]

Czytaj dalej →

Kazania na Górze

Kazania na Górze, to cykl katechez dla dorosłych, pogłębiających w różnych aspektach tematykę wiary, relacji do Boga i życia wiarą na co dzień. Celem katechez jest pogłębienie życia religijnego człowieka. Poruszane są istotne problemy, jakie nurtują […]

Czytaj dalej →

Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin

Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, to główna uroczystość odpustowa na Górze Chełmskiej. Każdego roku 15 sierpnia do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Sanktuarium Przymierza pielgrzymują rodziny z całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Przybywają, by spotkać się u Matki, i doświadczyć […]

Czytaj dalej →

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest metodą pastoralną wyrosłą z potrzeb czasu, włączoną w duszpasterstwo Kościoła i oddziałującą na życie współczesnych ludzi. Apostolat rozwinął się w Ruchu Szensztackim poprzez osobę i działanie brazylijskiego diakona, ojca rodziny Jana […]

Czytaj dalej →

Dzień Kultury dla Góry

Dzień Kultury dla Góry to inicjatywa, która zrodziła się w związku z wielowiekową tradycją Góry Chełmskiej, będącej od wieków szczególnym miejscem kulturowym w regionie południowego Bałtyku. Celem inicjatywy jest m.in. promocja kultury, upowszechnianie kultury poprzez żywy […]

Czytaj dalej →