Czy słowa Boga wypowiedziane na Synaju nie odezwały się dalekim echem również tu, na tej górze? Dekalog dziedzictwa Starego Przymierza Boga z Izraelem – został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa.

— św. Jan Paweł II
Koszalin, 1.06.1991

Co nowego?

Aktualności

1.06.2024

Dnia 1 czerwca 2024 r. przeżywaliśmy na Górze Chełmskiej kolejną rocznicę poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przez Jana Pawła II oraz Diecezjalną Pielgrzymkę Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. Był to dzień w którym rozbrzmiewała […]

Czytaj dalej →

Ważne daty

Nadchodzące wydarzenia na Górze Chełmskiej

Dla pielgrzymów

Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne

Inicjatorem projektu jest Szensztacki Instytut Sióstr Maryi. Centrum powstaje przy Sanktuarium Matki Bożej (Sanktuarium Przymierza) na Górze Chełmskiej w Koszalinie, które zostało poświęcone 1 czerwca 1991 roku przez św. Jana Pawła II. Jako kustoszki tego miejsca, dostrzegamy pilną potrzebę zaplecza dla pielgrzymów, by móc każdego godnie przyjąć i zapewnić odpowiednie warunki do spotkania z Bogiem, z Matką Bożą oraz z ludźmi.

W Centrum powstaje również Muzeum im. św. Jana Pawła II, dla ocalenia dziedzictwa jakie nam pozostawił, a także dla upamiętnienia bogatej historii tego miejsca. W kwietniu 2015 roku rozpoczęto budowę. Dziś budynek jest już w stanie surowym otwartym, pod dachem.

Czytaj dalej →

Przekaż datek Dotacje

Wsparcie duchowe

Inicjatywy apostolskie

Przy centrach szensztackich w Polsce prowadzone są inicjatywy apostolskie, które adresowane są do różnych grup i stanów. Przy ich realizacji współpracujemy ściśle z innymi wspólnotami w Ruchu Szensztackim, Fundacją Przymierze oraz Diecezjalnym Wydziałem Duszpasterskim.

Każdy projekt, forma apostolska ma inną specyfikę: od konkretnej formacji, poprzez działania integracyjne, szkoleniowe, aż do oddziaływania przez piękno, wychowywanie do percepcji kultury i sztuki, zawsze w celu rozwoju osobowości i duchowej dojrzałości, wychowania nowego człowieka w nowej społeczności. Inspiracją jest Maryja.

W diecezjalnym centrum Ruchu przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie podejmowane są następujące projekty: Kawiarenka Dialogowa Małżonków, Kazania na Górze, Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, Apostolat Pielgrzymującej MTA oraz Dzień Kultury dla Góry.

Zobacz projekty

Zdjęcia

Galeria fotografii

Religijna odnowa

Ruch Szensztacki

Wspólnoty

Ruch Szensztacki jest ruchem religijnej odnowy. Jego nazwa pochodzi od miejsca powstania – Schönstatt (piękne miejsce), leżącego niedaleko Koblencji w Niemczech. Tam znajduje się pierwsze sanktuarium szensztackie, określane jako Prasanktuarium. To właśnie w nim, w dniu 18 października 1914 roku, założyciel o. Józef Kentenich oraz jego wychowankowie z gimnazjum księży pallotynów, zawierzyli swoje życie Matce Bożej w przymierzu miłości, co dało początek Ruchowi Szensztackiemu na świecie. Ruch Szensztacki obejmuje m.in. następujące wspólnoty: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, Instytut Ojców Szensztackich, Instytut Księży Diecezjalnych, Dzieło Rodzin Szensztackich, Młodzież Szensztacka…

Zobacz wspólnoty

Dla pielgrzymów

Każde sanktuarium szensztackie posiada swoją szczególną nazwę (ideał, imię) która wyraża jego posłannictwo oraz wiąże się z historią jego powstania. Sanktuarium na Górze Chełmskiej zostało ogłoszone jako „Sanktuarium Przymierza” w dniu 8 października 1994 roku przez ks. bpa Ignacego Jeża.

Sanktuarium Przymierza stoi przed nami jako zaproszenie do budowania życia osobistego i rodzinnego na Bożej woli wyrażonej w Dekalogu – w Starym i Nowym Przymierzu. Zaprasza do modlitwy w intencji urzeczywistnienia duchowego dziedzictwa IV pielgrzymki papieskiej do Ojczyzny.

Czytaj więcej