Ogłoszenie zarządu animatorów diecezjalnych Ligi Rodzin Szensztackich w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

W sobotę przed I Niedzielą Adwentu – 28 listopada 2020 r. animatorzy poszczególnych grup Ligi Rodzin wraz z ks. Kazimierzem Klawczyńskim – Diecezjalnym Duszpasterzem Ruchu Szensztackiego i s. M. Celiną Junik – spotkali się na online, by uczestniczyć w ogłoszeniu nowego zarządu animatorów diecezjalnych Ligi Rodzin.

Animatorami diecezjalnymi Ligi Rodzin zostali KATARZYNA i MICHAŁ POLAK

Zastępcy: BEATA i LEON DROZDOWSCY

DOROTA i WOJCIECH OSUCH

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy poprzedniemu zarządowi: Państwu Beacie i Leonowi Drozdowskim, Jolancie i Zygmuntowi Wilczyńskim oraz Annie i Andrzejowi Król za ich ofiarną służbę Lidze Rodzin w naszej diecezji.

Nowy zarząd otaczamy naszą modlitwą wypraszając im dary Ducha Świętego i wstawiennictwo naszej Matki i Królowej oraz Ojca Założyciela.