Miłość- relacja z Kazania na Górze

W niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy pierwsze z tegorocznych spotkań, które poświęcone są OWOCOM  DUCHA ŚWIĘTEGO. Kazania na Górze 28 kwietnia 2019 r. poprowadził ks. Wojciech Pawlak – wikariusz parafii św. Kazimierza w Koszalinie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie w pierwszy z 'owoców’, które św. Paweł wymienia w Liście do Galatów 5,22-23

Relacja z konferencji o MIŁOŚCI