Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest metodą pastoralną wyrosłą z potrzeb czasu, włączoną w duszpasterstwo Kościoła i oddziałującą na życie współczesnych ludzi.

Apostolat rozwinął się w Ruchu Szensztackim poprzez osobę i działanie brazylijskiego diakona, ojca rodziny Jana Luisa Pozzobon (1904-1985), a wraz z rozwojem Ruchu rozprzestrzenił się na całym świecie. Poprzez peregrynację obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dotarł do szerokich kręgów osób, do rodzin, szkół, szpitali i innych instytucji. W ten sposób Matka Boża przedłuża niejako swoje działanie z sanktuarium szensztackiego i jako Wielki Misjonarz przemierza dziś współczesny świat. Peregrynacja jest oryginalną formą urzeczywistnienia ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Więcej na stronie siostry.szensztat.pl