Get Adobe Flash player

SANKTUARIUM PRZYMIERZA

 

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej - Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej wpisuje się w sieć sanktuariów szensztackich na całym świecie.

 

Sanktuaria szensztackie
Sanktuaria Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej są duchowymi ośrodkami maryjno-apostolskiego Ruchu Szensztackiego. Sanktuaria budowane są na wzór pierwszej kaplicy w Schönstatt/Vallendar k. Koblencji (Niemcy), w której miało miejsce założenie Ruchu. Każde sanktuarium jest źródłem szczególnych, potrójnych łask: zadomowienia w Bogu, przemiany i duchowej odnowy oraz gorliwosci apostolskiej. We wszystkich sanktuariach szensztackich Matka Boża doznaje czci jako jako Matka i Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty. Każde lokalne sanktuarium odkrywa swoje specyficzne posłannictwo - zadanie do spełnienia we własnym środowisku i w Kościele powszechnym.

 

Sanktuaria szensztackie w Polsce
Obecnie w Polsce jest sześć sanktuariów szensztackich: w Świdrze SANKTUARIUM WIERNOŚCI - Sanctuarium Fidelitatis (1981), w Józefowie k. Warszawy SANKTUARIUM SYJONU - Sanctuarium Sion (1988), Instytut Ojców Szensztackich, w Winowie k. Opola SANKTUARIUM WIECZERNIKA - Sanctuarium Coenaculum (1988), w Koszlinie na Górze Chełmskiej SANKTUARIUM PRZYMIERZA - Sanctuarium Foederis (1991). Dwa sanktuaria zostały wzniesione jako dar Roku Jubileuszowego 2000: SANKTUARIUM JEDNOŚCI - Sanctuarium Unitas (2000) w Zabrzu-Rokitnicy, Instytut Świecki Pań Szensztatu, SANKTUARIUM ZAWIERZENIA - Sanctuarium Fidentiae (2001) w Bydgoszczy na Piaskach.

 

Obraz Matki Bożej i wystrój wnętrza
We wnętrzu każdego sanktuarium znajduje się barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej, figury Apostołów Piotra i Pawła oraz figura św. Michała Archanioła. Obraz Maryi z Dzieciątkiem jest dziełem włoskiego malarza Luigi Crossio (1835-1915). Matka Boża czczona jest jako Trzykroć Przedziwna - Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego (Mater ter Admirabilis - MTA).
W wystroju sanktuarium zawarta jest bogata symbolika religijna. Poszczególne symbole są duchowo wypracowywane przez członków Ruchu Szensztackiego, np. Oko Bożej Opatrzności, korona, symbol Ducha św. Jednym z najczęściej umieszczanych elementów jest "Krzyż Jedności". Ma on szczególne znaczenie w Ruchu Szensztackim. Ukazuje jedność Chrystusa i Jego Matki w ofierze składanej Ojcu. Krzyż ten wyraża także intencję, aby wszyscy tworzyli jedność z Jezusem i Maryją w Bogu Ojcu.

alt   alt   alt   alt