Z rekolekcyjnych ścieżek…

W dniach 23-25 sierpnia 2019r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie odbyły się rekolekcje dla RODZIN SZENSZTACKICH. To już III seria rekolekcji,, która zgromadziła liczną grupę, bo 22 małżeństwa wraz z dziećmi, a więc było nas 70 osób. Starsze małżeństwa ogromnie cieszyły się, że jest tyle młodych małżeństw, które chcą kroczyć drogą przymierza z Maryją.

Rekolekcje rozpoczęły się Mszą świętą, którą sprawował ks. Bp Edward Dajczak, błogosławiąc nam na ten czas naszej duchowej odnowy.

Oczywiście Eucharystia była też punktem szczytowym każdego dnia rekolekcyjnego, którą sprawował ks. Piotr Skiba – ojciec duchowny WSD w Koszalinie.

Myśl przewodnia rekolekcji, to: DAJ SIĘ POPROWADZIĆ…

Konferencje i warsztaty, które prowadziła s. Celina pozwoliły nam na nowo odkryć wartość pracy nad sobą i sens zmagania się o większą jakość naszego człowieczeństwa.  W Ruchu Szensztackim samowychowanie podejmujemy nie tylko z czysto osobistych korzyści, ale jako środek apostolski… Konferencja pt. „Ten, który się nie zawiódł” – pokazała nam realność przymierza miłości w życiu naszego Ojca Założyciela i zachęciła nas do bezgranicznego zaufania Maryi w przymierzu miłości.

Wspólnie rozważaliśmy i dyskutowaliśmy, komu dajemy się prowadzić i co jest motywatorem w naszych decyzjach, czy ster zewnętrzny, którym jest środowisko społeczne, kariera, pieniądze, moda, rozwój osobisty itp. czy może ster wewnętrzny, którym powinien być Bóg, dekalog, życie sakramentalne …?   

Jedna z rodzin biorących udział w rekolekcjach dała świadectwo jak Bóg walczył o ich małżeństwo i prowadził ich, gdy oni pozwolili się MU poprowadzić.                                

Podczas rekolekcji nie zabrakło też kawiarenki dialogowej czyli tzw.<godziny szensztackiej> która służy pogłębianiu relacji małżeńskich, więzi, empatii i uczy pokory do własnych słabości oraz wypracowywania wspólnych metod wychowawczych. Ale przede wszystkim daje możliwość dialogu, którego w dzisiejszym zagonionym świecie brakuje.

Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy pw. Świętego Józefa, dopełniła duchowego pokarmu, bowiem „cisza pomaga duszy usłyszeć więcej”.

W programie był czas przewidziany na modlitwę, osobistą refleksję odpoczynek, spacer według własnych potrzeb i uznania.  

Rekolekcje zakończyliśmy Eucharystią na Górze Chełmskiej oraz odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i przymierza miłości z Matką Bożą.  

Jesteśmy wdzięczni Bogu za te przeżyte chwile.  Rekolekcje, to piękny czas na modlitwę, osobistą refleksję, odpoczynek oraz bliskość z Panem Jezusem i Maryją. Jest to również okazja do zawarcia nowych znajomości, a nawet przyjaźni. Wracamy z nich silniejsi, mocniejsi z wielkim zapałem do samowychowania i pracy nad sobą oraz świadomością, że wszystko, co przeżywamy każdego dnia możemy uczynić darem dla Boga przez Maryję. Tego uczy nas Szensztat. Naładowani duchowo idziemy, by dawać świadectwo pięknego życia małżeńskiego, ale z Bogiem.

Agnieszka i Daniel Szymańscy

Fotorelacja