XXXII rocznica poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej

Dnia 3 czerwca, w 32 rocznicę poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej przez papieża Jana Pawła II, przybyli na Górę członkowie i sympatycy Ruchu Szensztackiego oraz członkowie kręgów Pielgrzymującej Matki Bożej. Od kilku lat jest to zarazem Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej. Z różnych stron diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z 80 parafii, przyjechało ponad tysiąc pielgrzymów, a także autokar z Kartuz i Gdańska.

Spotkanie z Maryją rozpoczęło się modlitwą różańcową o godzinie 10.00. Następnie o. Wojciech Groch z Instytutu Ojców Szensztackich wygłosił konferencję: <Św. Jan Paweł II o pierwszym przykazaniu Dekalogu>.

O godz. 12.00 Eucharystii przy sanktuarium przewodniczył bp Zbigniew Zieliński, który skierował do zgromadzonych wokół sanktuarium pielgrzymów słowa zachęty do apostolskich działań oraz nawiązując do nauczania św. Jana Pawła II podczas czwartej pielgrzymki, która rozpoczęła się od Koszalina i sanktuarium na Górze Chełmskiej, wskazywał na konieczność podjęcia zadania głoszenia światu Dekalogu.

W koncelebrze wzięło udział kilku kapłanów oraz biskup senior Paweł Cieślik, honorowy protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce.

Jak przeżyli tę uroczystość pielgrzymi:

Agata:

„W Sanktuarium swoim zadomawiasz serca, Twój pobyt przemienia, nadaje sens życia…”

Słowa tej pieśni nadawały rytm naszej grupie pielgrzymów z Tychowa….Tego dnia zostawiliśmy swoje obowiązki, by przeżyć coś wyjątkowego. Tym wyjątkowym momentem było spotkanie z Maryją, która jako Matka i Wychowawczyni, pozwala nam odkrywać Jej obecność w naszej codzienności. To właśnie Maryja otwiera dla nas przestrzeń dla działania łaski zadomowienia, wewnętrznej przemiany i apostolstwa w dawaniu świadectwa.

Maria:

To niezmiennie jest piękne spotkanie z naszą Matką, a uśmiech i radość osób będących w Sanktuarium pokazuje obecność Ducha Świętego, który jednoczy ludzi oddanych Matce Bożej”.

Lidka:

Ten sobotni dzień był pełen radości ze spotkania z Maryją, najlepszą Matką. Tego dnia znów rozjaśniło się w duszy i na sercu, bo tak dobrze jest czuć, że Maryja się nami opiekuje.

Krystyna:

To była piękna uroczystość. Jestem wdzięczna, że co miesiąc mogę przyjmować Maryję w swoim domu i nawiedzać Ją w tym sanktuarium. Za rok przyjedzie nas jeszcze więcej.

Agata:

W tym momencie zatrzymania, wyraźnie wybrzmiały w naszych sercach słowa biskupa Zbigniewa, który w tym roku odwoływał się właśnie do apostolstwa. Wskazywał nam, by z radością odkrywać pełnię wiary i odpowiedzialnie dzielić się nią z innymi, by pamiętać, że odwiedziny Maryi w naszych rodzinach do doskonała okazja do pielgrzymowania Dekalogu.

Zgadzam się z tym w pełni, przecież przez Maryję, która podczas swoich odwiedzin mnie umacnia i ubogaca, mogę doprowadzić innych do Chrystusa .

Bardzo ważne jest mieć pewność, że Maryja, szczególnie tu, na Górze Chełmskiej, na każdego z nas czeka z otwartymi ramionami. Gotowa, by hojnie obdarzać każde swoje dziecko łaskami. Dziękujemy Bogu za ten dar apostolstwa, odkrywany w naszym życiu! https://koszalin.gosc.pl/doc/8312566.Bp-Zielinski-Musi-nami-wstrzasnac-prawda-o-stanie-wspolczesnego

https://koszalin.gosc.pl/doc/8312560.Wystarczy-otworzyc-drzwi-Apostolat-Matki-Bozej-Pielgrzymujacej