Warsztaty dla dzieci – „Od Karola do Jana Pawła II”

18 października 2019 r. na Górze Chełmskiej odbyły się warsztaty edukacyjno-formacyjne – „Od Karola do Jana Pawła II”, których organizatorem była Fundacja Przymierze oraz Szensztacki Instytut Sióstr Maryi. 

Warsztaty z cyklu: „Śladami Wielkiego świętego Rodaka Jana Pawła II”, w tym roku dotyczyły życiorysu świętego Papieża, a szczególnie wydarzeń z Jego dzieciństwa i umiłowania przez Jana Pawła II modlitwy różańcowej. Dzieci zapoznały się z cała biografią Jana Pawła II, a szczególnie z takimi wydarzeniami jak: dzieciństwo i dorastanie Karola Wojtyły, utrata matki w wieku 9 lat, oddanie małego Karola Matce Bożej przez ojca, szkoła modlitwy przy głęboko wierzącym ojcu, ministrantura młodego Karola, służba ks. Karola jako duszpasterza młodzieży akademickiej, wybranie na Papieża, wyjazdy misyjne, wizyta na Górze Chełmskiej, kanonizacja Jana Pawła II oraz znaczenie i wartość modlitwy różańcowej.

Aby przybliżyć dzieciom poznanie dziejów pontyfikatu Papieża i historii Jego życia, zostały zorganizowane: gra terenowa, zadania sportowe, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek, modlitwa różańcowa na wielkim kamiennym różańcu oraz zabawy muzyczne i taneczne konkursy. Fundacja Przymierze zaangażowała się w organizację i wsparcie warsztatów, finansując poczęstunek dla dzieci oraz różańce w formie bransoletek.