Skupienie Ruchu Szensztackiego

SKUPIENIE ADWENTOWE RUCHU SZENSZTACKIEGO
2 grudnia 2023 
przy parafii Ducha Świętego w Koszalinie
10.00 – Zawiązanie wspólnoty
10.15 – Impuls – W przymierzu razem dla Kościoła
11.00 – Przeżyjmy to jeszcze raz: Wiedeń i Lizbona….
12.00 – Przerwa kawowa
13.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
okazja do Sakramentu Pokuty
14.00 – Eucharystia

spotkanie w sanktuarium na Górze Chełmskiej,

odnowienie przymierza miłości

i rozesłanie.