Rekolekcje Ligi Rodzin Szensztackich ON-LINE

„Tu i teraz… ku pełni!” – to tegoroczny temat rekolekcji dla Ligi Rodzin Szensztackich ON-LINE. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w 4 seriach 75 rodzin wzięło udział w tej formie rekolekcji. Po każdym turnusie, w czwarty dzień rekolekcji uczestnicy danej serii gromadzili się u Matki Bożej w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej.  Była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, okazja do Sakramentu Pokuty, Eucharystia z odnowieniem przymierza małżeńskiego i przymierza miłości. Następnie jako wspólnota rekolekcyjna spotkaliśmy się przy Gościńcu na kawie i wymianie zdań…

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie znowu możliwość rekolekcji – tak jak w poprzednich latach – w ośrodku rekolekcyjnym, gdzie przyjedziemy z całą rodziną, by cieszyć się Bogiem, sobą i wspólnotą. Ponieważ w tym roku nie było innych możliwości rekolekcji, dziękujemy za tę formę, która również pobudziła nas do refleksji nad naszym powołaniem małżeńskim…