Get Adobe Flash player

Widok z kamery na wieży widokowej na Górze Chełmskiej

Wieża widokowa

Odnowiony taras XIX-wiecznej wieży widokowej na Górze Chełmskiej

Od września 2013 r trwały prace nad renowacją i konserwacją tarasu wieży widokowej. Prace udało się wykonać dzięki współpracy finansowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, który przeznaczył na ten cel 20.000 zł oraz Gminy-Miasta Koszalin która przekazała na realizację tego zadania 23.670,08 zł. Pozostałe koszty w wysokości 35.256,52 zł stanowiły wkład własny zgromadzenia Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Całość wykonanych prac przy tarasie wyniosła 78.926,60 zł. Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy tarasie prowadziła firma konserwatorska „ARS RESTAURO" z Torunia.

Czytaj więcej...

WIEŻA WIDOKOWA

 Wieża widokowa na Górze Chełmskiej k/Koszalina została wybudowana w 1888 r. w stylu neoromańskim jako obiekt murowany z cegły na zaprawie wapiennej. Została założona na planie ośmioboku foremnego przechodzącego powyżej przyziemia w koło o średnicy 4,7 m. Całkowita wysokość wieży 7 kondygnacyjnej wynosi 31,5 m n.p.t. Ostatnią siódmą kondygnację wieży stanowi taras widokowy, z którego turyści mogą podziwiać najpiękniejsze widoki w południowym pasie przybrzeżnym Bałtyku, oraz pięć miast Pomorza Środkowego: Sławno, Sianów, Darłowo, Białogard i Kołobrzeg. Skromne ceglane elewacje zdobią ceglane fryzy arkadowe i gzymsy. Jako obiekt o wysokiej wartości historycznej i architektonicznej został wpisany do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...