Dotacje

Dotacje Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi jest beneficjentem środków Ministra Kultury w ramach Programu Infrastruktura Kultury, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizuje projekt „Budowa Centrum Pielgrzymko-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim szlaku św. Jakuba”.  

Przedmiotem Projektu są kolejne etapy budowy ogólnodostępnego obiektu kulturalnego: Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznego wraz z Muzeum im. św. Jana Pawła II na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

I Etap budowy rok 2015/2017

Wartość kosztorysowa I Etapu: 4 602 734,45 zł

Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2015 r. Już w 2016 r. budynek był wzniesiony w stanie surowym otwartym, pokryty dachem.

I Etap prac został całkowicie sfinansowany ze środków:

 • Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, środki własne Inwestora i ofiar pielgrzymów (100% zadania)

II Etap budowy rok 2018/2019

Wartość kosztorysowa II Etapu: 4 177 552,30 zł

Rok 2018

– wykonano i zamontowano brakującą część stolarki okiennej i drzwiowej. Zostały zamontowane 34 okna stalowe, 6 okien tarasowych, 2 świetliki oraz 28 drzwi stalowych i 8 drzwi balkonowych;

– wykonano i zamontowano okładziny z blachy w systemie Corten z perforowanymi tekstami na ścianie muzealnej; 

– położono zewnętrzną podbitkę dachu;

– w ramach zagospodarowania terenu, wykonano konstrukcje schodów zewnętrznych.

– została dopracowana dokumentacja techniczna, w ramach której sporządzono rysunki warsztatowe, oraz projekty wykonawcze wraz ze szczegółami rozwiązań technologicznych.

Rok 2019

– wykonano konstrukcje i elementy stalowe: balustrady, pochwyty i łamacze światła;

– zostały położone posadzki i izolacje tarasów, balkonów i schodów zewnętrznych;

– w ramach elewacji – ocieplony został budynek oraz wykonano malowanie i licowanie ścian – cegłą klinkierową

– w ramach zagospodarowania terenu, wykonano podbudowy pod chodniki.

–opracowano dokumentację techniczną, polegającą będzie na sporządzeniu rysunków warsztatowych, oraz projektów wykonawczych wraz ze szczegółami rozwiązań technologicznych.

II Etap prac został sfinansowany ze środków:

 • MKiDN z Programu Infrastruktura Kultury, dotacja dwuletnia w wysokości 1 900 000,00 zł. (45,48% zadania)
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dotacja w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w wysokości kwoty 80 199,44 zł (1,92% zadania)
 • Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, środki własne Inwestora w wysokości w kwocie: 2 277 552,30 zł (52,60% zadania)

III Etap budowy rok 2020

Wartość kosztorysowa III Etapu: 986 582,48 zł

Na tym etapie zostały wykonane następujące prace:

– Instalacje:

 • sanitarne pod-posadzkowe,
 • dystrybucji p-poż,
 • zimnej i ciepłej wody oraz recyrkulacji,
 • dystrybucji ogrzewania i chłodzenia wraz z montażem szafek,
 • dystrybucji automatyki: koryta sterowania i zasilania TRV,

– przygotowanie pomieszczenia źródła ciepła i chłodu,

– zakup i montaż dolotów w obrębie budynku do 6 m poza budynkiem,

– montaż kanałów wentylacyjnych i uzbrojenia,

– przyłącze kablowe

– wykonanie dokumentacji technicznej branżowej.

III Etap prac został sfinansowany do końca 2020 r. ze środków:

 • MKiDN z Programu Infrastruktura Kultury, dotacja roczna w wysokości 750 000,00 zł. (76,02% zadania)
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dotacja w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w wysokości kwoty 10 000,00 zł (1,01% zadania)

 • Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, środki własne Inwestora w wysokości w kwocie: 226 582,48 zł (22,97% zadania)

IV Etap budowy rok 2021

– kontynuacja budowy Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba

Wartość kosztorysowa IV Etapu: 535 188,65 zł

Na tym etapie zostały wykonane następujące prace:

– Instalacje ogrzewania oraz chłodzenia podłogowego:

• Rurociągi podłogówki na gruncie i na stropach.

– Izolacje przeciwwilgociowe i termoizolacje:

• na posadzkach na gruncie

• na stropach

– Wylewki betonowe na posadzkach – na stropach.

IV Etap prac został dofinansowany ze środków:

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach Programu Infrastruktura Kultury, dotacja roczna w wysokości 400 000,00 zł. (74,74% zadania)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dotacja w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w wysokości kwoty 30 000,00 zł (5,60% zadania)

Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, środki własne Inwestora w wysokości w kwocie: 105 188,65 zł (19,66% zadania)

V Etap budowy rok 2022

– kontynuacja budowy Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba

Wartość kosztorysowa V Etapu: 1 862 125,43 zł

Na tym etapie zostały wykonane następujące prace:

– Instalacje ogrzewania oraz chłodzenia podłogowego:

• podejścia do stelaży i przyborów sanitarnych instalacji wod-kan oraz przyłącza kanalizacyjne.

– montaż szafek hydrantowych (I cz)

– Okablowanie instalacji automatyki. Zasilanie NN oraz sterowanie

– zasilanie i sterowanie TRV – wizualizacja systemu TRV

– I cz. źródło ciepła i chłodu, w tym:

 • Izolacja akustyczna, tynki i posadzki w pomieszczeniu dla źródła ciepła i chłodu
 • Montaż urządzeń źródła ciepła i chłodu
 • Montaż technologii źródła ciepła i chodu
 • Montaż automatyki instalacji technologicznej źródła ciepła i chłodu
 • Uruchomienie i regulacja pomp ciepła i instalacji CO i chłodu

– Cd. Ogrzewanie podłogowe, obejmowało:

 • Cd. Izolacja ogrzewania i chłodzenia – Kondygnacje na gruncie i na stropach

– I cz. Projektu geologiczny w tym prace geodezyjne z wyznaczeniem miejsc odwiertów oraz tras dolotów do budynku oraz inwentaryzacja geodezyjna

– I cz. Wykonanie odwiertów, studni zbiorczych i dolotów

– Montaż central wentylacyjnych i klima-konwektorów, uzbrojenie went. Anemostaty i kratki wentylacyjne oraz uruchomienie i regulacja

– instalacje elektryczne, w tym:

 • Instalacja obwodów szafek elektrycznych

– cd. Wylewki betonowe na posadzkach oraz izolacje przeciwwilgociowe i termoizolacje – na stropach i gruncie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

V Etap prac został dofinansowany ze środków:

• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach Programu Infrastruktura Kultury, dotacja roczna w wysokości 1 200 000,00 zł. (64,44% zadania)

• Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, środki własne Inwestora w wysokości w kwocie: 662 125,43 zł (35,56% zadania)

Krótki opis projektu:

Głównym celem całego Projektu jest edukacja kulturalna, dotycząca wielowiekowej historii Góry Chełmskiej i jej oddziaływania na kulturę Regionu, Pomorza i Polski. Powstające Centrum  Pielgrzymkowo – Turystyczne, a w nim m.in. Muzeum im. św. Jana Pawła II na Górze Chełmskiej ma szczególne znaczenie dla upamiętnienia wielkich Pielgrzymów tej ziemi: św. Jana Pawła II (w 1991 r.), Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (w 2009 r.), ostatniego Prezydenta II RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (w 2000 r.) i pierwszego po 450 latach biskupa kard. Nominata Ignacego Jeża. Dla podejmowania działań kulturalnych oraz dla zachowania bogatego dziedzictwa św. Jana Pawła II i prowadzenia edukacji kulturalnej konieczne jest stworzenie optymalnych warunków, które zapewni nam Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne.

VI Etap budowy rok 2023

– kontynuacja budowy Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba

Wartość kosztorysowa VI Etapu: 1 267 000,00 zł

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi na rok 2023 otrzymał dotację z MKiDN w ramach Programu: Infrastruktura Kultury.

Źródła finansowania:

MKiDN Infrastuktura Kultury dotacja w wysokości 767 000,00 zł

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi wkład własny w wysokości 500 000,00 zł

Na tym etapie zostatały wykonane następujące prace:

1. Projekt geologiczny, prace geodezyjne (wytyczenie miejsc odwiertów oraz tras dolotów do budynku – pozostałe 60% )

2. Wykonanie odwiertów (sondy pionowe), zostało wykonanych 22 odwierty o głębokości 150 m

3. Wykonanie studni zbiorczej i doloty (22 szt.)

4. Wykonanie Inwentaryzacji geodezyjnej (dokumentacja powykonawcza) – pozostałe 60%

5. Wentylacja i klimatyzacja na tym etapie obejmowała:

5.1. Dostawę i montaż kanałów wentylacyjnych i uzbrojenia (przepustnice, klapy p.poż itp.)

6. Instalacje elektryczne, na tym etapie zadanie obejmowała:

6.1. cd. wykonania przyłącza kablowego;

6.2. wykonania instalacji obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych (pozostałe 88%)

7. Stropy podwieszane, w tym:

7.1. Stropy g-k EI60

8. wykonanie izolacji termicznych dachu wewnątrz i ścianek kolankowych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

VI Etap prac został dofinansowany ze środków:

• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach Programu Infrastruktura Kultury, dotacja roczna w wysokości  767 000,00 zł. (60,54% zadania)

• Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, środki własne Inwestora w wysokości w kwocie:
500 000,00 zł (39,46% zadania)

XIX w. Wieża widokowa

W latach 2012/2013 przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe na całej powierzchni murów zewnętrznych wieży widokowej na wysokości od poziomu „0” do wysokości 31,5 m oraz na tarasie widokowym. Prace zostały wykonane przez firmę  konserwatorską „ARS RESTAURO” z Torunia. Koszty sfinansowano dzięki dotacji celowej otrzymanej:

w roku 2012 na mury zewnętrzne:

 • WUOZ w Szczecinie w wysokości kwoty: 30 000 zł.
 • Urząd Miasta i Gminy Koszalin w kwocie: 74 627,14 zł
 • Wkład własny Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi wyniósł: 144 130,00 zł

W wyniku przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich zewnętrznych murów wieży na całej wysokości, – w tym oczyszczenie i dezynfekcja murów, wypełnienie szczelin i uzupełnienie ubytków w cegłach, przemurowanie detali architektonicznych
i wymiana całej stolarki okiennej – zostały zabezpieczone zewnętrzne mury wieży przed zniszczeniem i agresywnymi warunkami atmosferycznymi.

w roku 2013 na taras widokowy:

 • MKiDN Ochrona Zabytków– refundacja w kwocie: 30 000 zł
 • Urząd Miasta i Gminy Koszalin – dotacja w kwocie: 23 670,08 zł
 • WUOZ w Szczecinie – dotacja w kwocie: 20 000 zł
 • Wkład własny Szensztackiego Instytut Sióstr Maryi wyniósł: 256,52 zł

Dzięki przeprowadzonym pracom zostały całkowicie wymienione wszystkie warstwy izolacji na posadzce tarasu, wykończone płytką ceramiczną. Ponadto udrożniono
i wymieniono odpływy wody deszczowej z tarasu zakończone ozdobnymi rzygaczami. Na koniec prac pokryto nowym tynkiem ściany wewnątrz tarasu, i podesty dla zwiedzających wykończono cegłą klinkierową. Prace trwały do listopada 2013 r.  

w roku 2014 na wzmocnienie posadowienia wieży:

 • Urzędu Miasta i Gminy Koszalin – dotacja w kwocie: 168 199,00 zł
 • Wkład własny Szensztackiego Instytut Sióstr Maryi wyniósł: 392 464,86 zł

W wyniku przeprowadzonych prac interwencyjnych budowlano – konserwatorskich przy wieży widokowej na Górze Chełmskiej poprawiono stabilność zabytku i bezpieczeństwo przybywających turystów i pielgrzymów. Wykonanie Pali CFA znacznie wzmocniło posadowienie wieży a rozebranie i zasypanie starych piwnic, które były w katastrofalnym stanie przyczyniło się do bezpieczeństwa ludzi odwiedzających to miejsce.

w roku 2019 na prace przy odsłoniętych murach partii przyziemia oraz partii ziemnej:

 • Urzędu Miasta i Gminy Koszalin – dotacja w kwocie: 19 330,00 zł
 • Wkład własny Szensztackiego Instytut Sióstr Maryi wyniósł: 18 126,67 zł
 • MKiDN Ochrona Zabytków– refundacja (w 2020 r ) w kwocie: 15 000 zł
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie – refundacja (w 2020 r) w kwocie: 12 000 zł

W wyniku przeprowadzonych interwencyjnych prac budowlano – konserwatorskich przy odsłoniętych murach partii przyziemia oraz partii ziemnej przy wieży widokowej – zabezpieczone zostały fundamenty zabytku przed nadmiernym działaniem agresywnych warunków atmosferycznych.

Dzięki przeprowadzeniu oczyszczenia ścian, ponownego spoinowania cegieł oraz ich uzupełnieniu, odpyleniu i odgrzybieniu powierzchni murów usunięto przyczyny biologicznej i fizycznej degradacji zewnętrznych ścian od poziomu +0,00 do spodu fundamentów.

Dzięki przeprowadzonym pracom można było jeszcze w tym samym roku przeprowadzić dalsze prace przy powstającym Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznym
w bezpośredniej bliskości wieży. Dzięki temu wyprowadzono drenaż wokół wieży odprowadzający nadmiar wody spływającej po ścianach zabytku – obecnie woda ta już nie wsiąka bezpośrednio w fundamenty wieży. Ponadto dzięki przeprowadzonym pracom można było również w ramach budowy Centrum wykonać opaski o szer. 30 cm wokół fundamentów wieży z otoczaków co umożliwi lepsze przesiąkanie wody do systemu odwadniającego i odprowadzającego wody opadowe na zewnątrz. Dzięki temu mury wieży nie będą narażone na niepotrzebne zaleganie wód opadowych a to, przyczyni się do bezpośredniego osuszania murów.

Dzięki przeprowadzonym pracom został również uporządkowany teren w bezpośredniej bliskości wieży – ułożono chodnik wokół wieży z kostki bazaltowej na podbudowie
z pyłu kamiennego i klińca granitowego. Przeprowadzone prace pozwoliły na otwarcie w 2020 r. i udostępnienie wieży widokowej dla turystów.

W roku 2021 na przygotowanie szczegółowej i całościowej dokumentacji dotyczącej wnętrza wieży:

• Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków – dotacja w kwocie: 25 000,00 zł

• Wkład własny Szensztackiego Instytut Sióstr Maryi wyniósł: 20 907,00 zł

W ramach prac:

• Przeprowadzono badania konserwatorskie wnętrza wieży i opracowano ekspertyzę konserwatorską z programem prac konserwatorskich i restauratorskich

• Wykonano projekty:

- budowlano-wykonawczy remontu wnętrza wieży;

 – wymiany instalacji elektrycznej i odgromowej;

 – instalacji niskoprądowych (SSWiN oraz SSP) i monitoringu telewizyjnego z nagłośnieniem (CCTV) oraz montażu oprzyrządowania do automatycznego otwierania włazu na taras widokowy;

 – usunięcia wtórnej zabudowy wewnętrznej, oraz aranżacji wnętrza i przyłącza wod-kan.

Dzięki przygotowanej dokumentacji możliwy staje się remont wewnątrz wieży widokowej. Remont zaplanowany jest na najbliższy rok, stopniowo w zależności od możliwości finansowych.

2024

Budowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej oraz remont odcinka instalacji i zbiornika bezodpływowego dla potrzeb Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznego w Koszalinie na Górze Chełmskiej. Dofinansowano ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

 

 

Galeria