Dotacje

Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi jest beneficjentem środków Ministra Kultury w ramach Programu Infrastruktura Kultury.

Realizuje projekt „Budowa Centrum Pielgrzymko-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim szlaku św. Jakuba”.  

Przedmiotem Projektu jest II etap budowy ogólnodostępnego obiektu kulturalnego: Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznego wraz z Muzeum im. św. Jana Pawła II na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Obecnie budynek jest w stanie surowym otwartym, pod dachem. Etap I siostry sfinansowały w całości z środków własnych zgromadzenia i ofiar pielgrzymów.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace budowlane:

Rok 2018

– wykonanie i montaż brakującej stolarki okiennej i drzwiowej. Zostaną zamontowane 34 okna stalowe, 6 okien tarasowych, 2 świetliki oraz 28 drzwi stalowych i 8 drzwi balkonowych;

– wykonanie i montaż okładziny z blachy w systemie Carten z perforowanymi tekstami na ścianie muzealnej; 

– zewnętrzna podbitka dachu;

– zagospodarowanie terenu, które obejmie wykonanie konstrukcji schodów zewnętrznych.

– przygotowanie dokumentacji technicznej, która polegać będzie na sporządzeniu rysunków warsztatowych, oraz projektów wykonawczych wraz ze szczegółami rozwiązań technologicznych.

Rok 2019

– konstrukcje i elementy stalowe: balustrady, pochwyty i łamacze światła;

– położenie posadzki i izolacji tarasów, balkonów i schodów zewnętrznych;

– elewacje obejmować będą ocieplenie budynku oraz malowanie i licowanie ścian – cegła klinkierowa;

– zagospodarowanie terenu, które obejmie wykonanie: podbudowy pod chodniki.

– przygotowanie dokumentacji technicznej, która polegać będzie na sporządzeniu rysunków warsztatowych, oraz projektów wykonawczych wraz ze szczegółami rozwiązań technologicznych.

Wartość projektu: 4 177 552,30 zł

Dofinansowanie z MKiDN przyznano w wysokości 1 900 000,00 zł. (45,48% zadania)

Ponadto projekt uzyskał dofinansowanie przekazane przez Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie w wysokości 40 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona jako wkład własny do projektu.

Krótki opis projektu:

Głównym celem całego Projektu jest edukacja kulturalna, dotycząca wielowiekowej historii Góry Chełmskiej i jej oddziaływania na kulturę Regionu, Pomorza i Polski. Powstające Centrum  Pielgrzymkowo – Turystyczne, a w nim m.in. Muzeum im. św. Jana Pawła II na Górze Chełmskiej ma szczególne znaczenie dla upamiętnienia wielkich Pielgrzymów tej ziemi: św. Jana Pawła II (w 1991 r.), Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (w 2009 r.), ostatniego Prezydenta II RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (w 2000 r.) i pierwszego po 450 latach biskupa kard. Nominata Ignacego Jeża. Dla podejmowania działań kulturalnych oraz dla zachowania bogatego dziedzictwa św. Jana Pawła II i prowadzenia edukacji kulturalnej konieczne jest stworzenie optymalnych warunków, które zapewni nam Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne.

 

   

Projekt dofinansowano ze środków Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wieża widokowa

Od września 2013 r trwały prace nad renowacją i konserwacją tarasu wieży widokowej. Prace udało się wykonać dzięki współpracy finansowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, który przeznaczył na ten cel 20.000 zł oraz Gminy-Miasta Koszalin która przekazała na realizację tego zadania 23.670,08 zł. Pozostałe koszty w wysokości 35.256,52 zł stanowiły wkład własny zgromadzenia Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Całość wykonanych prac przy tarasie wyniosła 78.926,60 zł. Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy tarasie prowadziła firma konserwatorska „ARS RESTAURO” z Torunia.

Dzięki przeprowadzonym pracom zostały całkowicie wymienione wszystkie warstwy izolacji na posadzce tarasu, wykończone płytką ceramiczną. Ponadto udrożniono i wymieniono odpływy wody deszczowej z tarasu zakończone ozdobnymi rzygaczami. Na koniec prac pokryto nowym tynkiem ściany wewnątrz tarasu, i podesty dla zwiedzających wykończono cegłą klinkierową. Prace trwały do listopada. Teraz będzie można znów podziwiać piękne nadmorskie krajobrazy i widoki z odnowionego tarasu. Zapraszamy!