Get Adobe Flash player

Widok z kamery na wieży widokowej na Górze Chełmskiej

 

.....

...

 

KALENDARZ

loader

Ogłoszenia

Ogłoszenia bieżące - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. W ten sposób rozpoczynamy Wielki Tydzień, bezpośrednio już poprzedzający Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
1.    Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale z ostatnim kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!
2.    W sanktuarium w Wielki Czwartek o godz. 17.00   celebrowana będzie Msza Święta  Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy świętej uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy w kaplicy w domu sióstr.  

3.    Liturgia Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę nie będą sprawowane w sanktuarium.
4.    W Wielki Piątek  o  godz. 14.00  nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończone o godz. 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia, która rozpocznie nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego.  
5.    Uroczysta Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego zostanie odprawiona w Niedzielę Wielkanocną o godz. 12.00. i rozpocznie się  uroczystą procesją. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - V Niedziela Wielkiego Postu 2016

Ogłoszenia duszpasterskie na V niedzielę Wielkiego Postu, 13.03.2016.

„Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym momentem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała – dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać.” Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016
1.    Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo ojców i matek oczekujących potomstwa. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - IV Niedziela Wielkiego Postu 2016

Ogłoszenia duszpasterskie na IV niedzielę Wielkiego Postu, 6.03.2016.

Tajemnica Bożego Miłosierdzia objawia się w dziejach Przymierza między Bogiem i Izraelem. Bóg jest bowiem zawsze bogaty w miłosierdzie, w każdych okolicznościach gotowy otoczyć swój lud wielką czułością i współczuciem, zwłaszcza w najbardziej dramatycznych momentach, gdy niewierność zrywa przymierze i trzeba je na nowo ustanowić, w sposób bardziej stabilny, w sprawiedliwości i prawdzie. Jest to prawdziwy dramat miłości, w którym Bóg odgrywa rolę zdradzonego Ojca i męża, a Izrael – niewiernych syna/córki i małżonki.” Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016

1.    Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!
2.    W czwartek o godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja zakończona o godz. 16.30 nabożeństwem Godziny Świętej.
3.    W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Początek Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 u stóp Góry Chełmskiej. Przy bardzo złej pogodzie w sanktuarium. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - III Niedziela Wielkiego Postu 2016

Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę Wielkiego Postu, 28.02.2016.

„Bowiem to w człowieku ubogim i potrzebującym ciało Chrystusa „staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc” (tamże). Niebywała i skandaliczna tajemnica przedłużającego się w dziejach cierpienia Niewinnego Baranka, krzaku gorejącego bezinteresowną miłością, przed którym można tylko, jak Mojżesz, zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3, 5); a jeszcze bardziej, gdy ubogim jest brat lub siostra w Chrystusie cierpiący z powodu swojej wiary.” Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016

1.    Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!
2.    W czwartek o godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja zakończona o godz. 16.30 nabożeństwem Godziny Świętej.
3.    W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Początek Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 u stóp Góry Chełmskiej. Przy bardzo złej pogodzie w sanktuarium. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - II Niedziela Wielkiego Postu 2016

Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę Wielkiego Postu, 21.02.2016.

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy." Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016

1.    Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dniu skupienia Ruchu Szensztacakiego w minioną sobotę oraz tym, którzy byli zaangażowani w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Bóg zapłać!
2.    Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!
3.    W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Początek Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 u stóp Góry Chełmskiej. Przy bardzo złej pogodzie w sanktuarium. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Czytaj więcej...