Boże Narodzenie 2023

Zatrzymując się przy tajemnicy Wcielenia Jezusa dostrzegamy, że Bóg pragnie bliskości z człowiekiem, z każdym z nas. Niech więc ten czas świąt Bożego Narodzenie będzie bogaty w doświadczenie Bożej bliskości, napełniając nasze serca: niewzruszoną wiarą w Jego Miłosierdzie,
niezachwianą nadzieją, że czuwa nad nami w doli i niedoli,
i czułą miłością, która potrafi zauważać drugiego człowieka.
Oby nadchodzący Nowy Rok 2024, był dla nas wszystkich czasem bogatym
w Boże łaski, czasem przenikniętym zgodą, pokojem i przyjaźnią.

https://www.youtube.com/watch?v=GrTEx5gMAXU

https://www.youtube.com/watch?v=EwKm49HTcro