Biuletyn „Impulsy dla życia – Weź Dziecię i Jego Matkę” nr 3.

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem wydawanym przez Sekretariat Ojca Kentenicha „Impulsy dla życia”, który ukazuje się także w języku polskim.

Biuletyn jest drukowany kwartalnie od roku 1969, do tej pory tylko w języku niemieckim. W biuletynie znajdziemy słowa ojca Kentenicha, które mogą być pomocą do osobistej pracy nad sobą, do życia w przymierzu z Maryją, ponadto świadectwa i wysłuchane prośby z różnych dziedzin życia ludzkiego. Broszurki te zachęciły wielu ludzi do modlitwy i zaufania.  

Impulsy dla życia, 3/2021 – PDF

KONTAKT

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha 
ul. Czecha 9/11
05-402 Otwock
e-mail: sekretariat-kentenich@szensztat.pl

M. Krzysztofa Fulneczek, tel: 605 871 771