29. rocznica poświęcenia sanktuarium na Górze Chełmskiej

W niedzielę 31 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego dziękowaliśmy za 29 lat sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej. Świętowanie rocznicy poświęcenia, którego dokonał papież Jan Paweł II było połączone z doroczną Diecezjalną Pielgrzymką Apostolatu Pielgrzymującej Matki. Pomimo ograniczeń epidemicznych przybyło wiele osób. Większość członków apostolatu łączyła się jednak z pielgrzymami duchowo poprzez transmisję telewizji internetowej Dobre Media. Dziękujemy za wspólną modlitwę. 

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Krzysztof Zadarko.

Na początku homilii Ksiądz Biskup wspomniał prośbę bp. Ignacego Jeża, witającego przed 29 laty przybyłego na Górę Chełmską papieża Jana Pawła II, by ten pobłogosławił nowe sanktuarium w nawiązaniu do wielowiekowej tradycji kultu maryjnego w tym miejscu.

– Matka Boża w tajemniczych okolicznościach wybrała sobie to miejsce, aby przyciągać pielgrzymów nie do siebie, ale do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią wielkiego dziedzictwa, które przed tysiącem lat zostało rzucone na ziemię Pomorza, na polską ziemię, do polskich dusz – powiedział bp Zadarko.

Znamienne było, według niego, odczytanie znaku Bożej opatrzności przez bp. Jeża przed niespełna 30 laty, gdy zdecydował, by maryjny kult powrócił tu po wiekach dominacji protestantyzmu, który usunął na Pomorzu katolickie znaki wiary, w tym parafie, klasztory, sanktuaria maryjne, także to na Górze Chełmskiej, cieszące się sławą w całej Europie.

– Nie mamy wątpliwości, że cały ruch szensztacki zbudowany jest wokół tej jednej idei: wychowania nowego człowieka, człowieka, który swój wzór czerpie z Jezusa Chrystusa – nawiązał bp Zadarko do słów św. Jana Pawła II, który nałożył to zadanie na obecnych przy poświęceniu sanktuarium w 1991 roku. – Nowy człowiek to ten, kto stara się żyć jak Jezus Chrystus, jak On spełniać wolę Ojca. To ten, który przekazuje innym chwałę Boga Ojca, nie zatrzymując jej dla siebie. Tego uczymy się w świętych miejscach, takich jak sanktuaria.

Biskup Zadarko ukazał kondycję współczesnych wierzących, którzy – jak pierwsi apostołowie – byli zdezorientowani, a nawet zastraszeni, zanim oświecił ich w Wieczerniku Duch Święty.