16.04. 2024 spotkanie z przewodnikami turystycznymi

16.04. 2024 odbyło się spotkanie na które zaproszenie zostali przewodnicy turystyczni z pobliskich okolic.