Nabożeństwo Gorzkich Żali

27.03.2022 15:00

W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy do naszego Sanktuarium na Górze Chełmskiej na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00!