Nabożeństwo Gorzkich Żali

28.03.2021 15:00

W Niedzielę Palmową zapraszamy do naszego Sanktuarium na Górze Chełmskiej na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00!