Młodzież szensztacka

W Ruchu Szensztackim formacja młodzieży prowadzona jest przez Siostry i Ojców Szensztackich. Podczas formacji prowadzone są osobne spotkania dla młodzieży żeńskiej i młodzieży męskiej. Zajęcia dla dziewcząt i chłopców rozpoczynają się już w szkole podstawowej i są kontynuowane aż do ukończenia studiów. Dodatkowo organizowane są rekolekcje, spotkania i warsztaty tematyczne. Młodzieży Żeńskiej towarzyszą Siostry Szensztackie, a Młodzieży Męskiej Ojcowie z Instytutu Ojców Szensztackich i Kapłani z Szensztackiego Instytutu Księży Diecezjalnych. Za Szensztacką młodzież Żeńską i Apostołów Maryi w naszej diecezji odpowiedzialna jest s. M. Anna Kokoszka.