Poświęcenie sanktuariów domowych Matek Szensztackich

Dnia 29 sierpnia 2020 r. sześć Matek Szensztackich z parafii św. Marcina w Koszalinie założyła Sanktuaria Domowe. Uroczystość założenia Sanktuarium Domowego rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował ks. kapelan Kazimierz Klawczyński w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej. Dzięki comiesięcznym spotkaniom wspólnotowym z s. Celiną byłyśmy przygotowywane do tego ważnego w naszym życiu wydarzenia. Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone krzyże i obrazy MTA, które przygotowałyśmy dla naszych sanktuariów. Po Eucharystii spotkałyśmy się w Gościńcu na kawie i herbacie, by również i w ten sposób uczcić to wydarzenie.

Po powrocie do domu każda z nas po zapaleniu świecy i odmówieniu przygotowanej wcześniej przez siebie modlitwy uroczyście zaprosiła Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną aby zamieszkała z nami.  Od tej chwili Sanktuarium Domowe będzie dla nas miejscem modlitwy zawierzenia, dziękczynienia i źródłem łask.

Sanktuarium Domowe jest dla mnie bardzo ważnym miejscem – w pewnym sensie ostoją życia małżeńskiego i rodzinnego. Jest tyle różnych spraw w naszym życiu, które z pokorą powinniśmy ofiarować do kapitału łask.

Maryjo, niech w naszych rodzinach nie dzieję się NIC BEZ CIEBIE i nic bez nas.

Krystyna Paczkowska