Get Adobe Flash player

SZENSZTACKIE SIOSTRY MARYI

 

 

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Nasz instytut jest jednym z sześciu instytutów życia konsekrowanego, wchodzących w skład międzynarodowego Dzieła Szensztackiego.
Instytut Sióstr został założony 1 października 1926 r. w Szensztacie (Niemcy), przez Sł. Bożego o. J. Kentenicha (1885-1968). Obecnie na całym świecie jest ok. 1900 sióstr szensztackich, które pracują prawie na całym świecie. 
Siostry żyjąc w przymierzu miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną służą Kościołowi swoją pracą i modlitwą w odnowie i ewangelizacji współczesnego świata. Czynią to głównie poprzez pracę na rzecz animacji grup i wspólnot Ruchu Szensztackiego, wśród młodzieży żeńskiej, kobiet i rodzin. Zgodnie z charakterem instytutu świeckiego, siostry podejmują także różne prace w zawodach kobiecych, które wymagają samodzielnych stanowisk pracy, poza wspólnotą. Ponadto międzynarodowy Instytut Sióstr podjął już w 1932 roku działaność misyjną oraz posiada wspólnotę kontemplacyją - Siostry Wieczystej Adoracji N.S.

Więcej o siostrach szensztackich w świecie:

www.schoenstaetter-marienschwestern.org

 

 

Instytut Sióstr Maryi w Polsce
W Polsce Siostry Maryi rozpoczęły działalność w 1946 roku. Wypełniają swoje powołanie poprzez pracę apostolską i formacyjną wśród rodzin, młodzieży i dzieci w 14 diecezjach. Ponadto realizują także powołania misyjne - w 1993 roku siostry rozpoczęły prace na Białorusi (Grodno, Mosty), a następnie w Rosji (Moskwa, Sankt-Petersburg). W polskiej Prowincji istnieje także wspólnota kontemplacyjna.
Dom prowincjalny i formacyjny Instytutu oraz główny ośrodek rekolekcyjny Ruchu Szensztackiego w Polsce znajduje się w Otwocku-Świdrze k.Warszawy.
  
W Koszalinie...
Do Koszalina siostry szensztackie przybyły w 1984 r. i objęły pracę w duszpasterstwie rodzin i młodzieży. W 1990 roku Instytut Sióstr odpowiadając na prośbę ówczesnego Ordynariusza diecezji, ks. bp I. Jeża, przejął teren na Górze Chełmskiej, gdzie w rok później powstało Sanktuarium MTA.

 

Zapraszamy na

www.siostry.szensztat.pl