Daj się poprowadzić…

DAJ SIĘ POPROWADZIĆ – to przewodnia myśl rekolekcji w Zakopanem,
w których udział wzięły rodziny szensztackie z Koszalina, Słupska, Lęborka
i Jastrowia. Rekolektanci mieli możliwość ubogacić i duszę i ciało. Karmili się codzienną Eucharystią, której przewodniczył Ksiądz Piotr, czerpali z konferencji pozwalających przemyśleć temat cierpienia. Rozważali, czemu lub komu pozwalają się prowadzić – czy ich motorem napędzającym w życiu jest świat zewnętrzny (środowisko, moda, pieniądze, sława, kariera, piękno i ułuda tego świata…), czy wewnętrzny (Bóg i Jego przykazania, wartości chrześcijańskie, życie sakramentalne…). Niektóre z wydarzeń z życia Ojca Założyciela (przypomniane przez prowadzącą rekolekcje s. Celinę) ponownie ożywiły dusze rekolektantów i zapaliły do odnowienia przymierza z Maryją oraz przyrzeczeń małżeńskich, co przypieczętował dialog małżeński, pogłębiający relacje małżeńskie. Wieczory były okazją do pogłębienia życia religijnego dzięki filmom proponowanym przez prowadzących. Uczestnicy rekolekcji spędzali też dużo czasu na poznawaniu górskich szczytów, dolin, zamków oraz góralskiej kultury. Rekolektanci wyjechali z Zakopanego urzeczeni pięknem Boga, Maryi i stworzonego świata.

Fotorelacja z rekolekcji