Biuletyn „Impulsy dla życia – promyk nadziei” nr 2.

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem wydawanym przez Sekretariat Ojca Kentenicha „Impulsy dla życia”, który po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim.

Biuletyn jest drukowany kwartalnie od roku 1969, do tej pory tylko w języku niemieckim. W biuletynie znajdziemy słowa ojca Kentenicha, które mogą być pomocą do osobistej pracy nad sobą, do życia w przymierzu z Maryją, ponadto świadectwa i wysłuchane prośby z różnych dziedzin życia ludzkiego. Broszurki te zachęciły wielu ludzi do modlitwy i zaufania.  

Impulsy dla życia, 2/2021 – PDF

KONTAKT

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha 
ul. Czecha 9/11
05-402 Otwock
e-mail: sekretariat-kentenich@szensztat.pl

s. M. Krzysztofa Fulneczek, tel: 605 871 771